Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden
Hand- en Polscentrum Parkstad

Wij willen u graag informeren middels onze algemene voorwaarden. Op deze manier weet u
waar u aan toe bent en wat u van ons kan verwachten.

Aanmelding en afspraken

Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken
met een ergotherapeut. Voor een enkele verzekering is het niet mogelijk middels DTE te
starten. Controleer hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering.
Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit ruim van te voren, minimaal 24 uur, te
melden bij de behandelend ergotherapeut of administratief medewerkster. Voor niet tijdig
afgezegde afspraken wordt een zittingstarief bij u in rekening gebracht.

Vergoeding en declaratie

Hand- en Polscentrum Parkstad heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten. Hierdoor
kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De
basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Enkele
zorgverzekeringen bieden extra uren in het aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw
verzekeringspolis.
Indien u zelf de verdere behandeling bekostigt rekent Hand- en Polscentrum Parkstad met de
volgende tarieven:
Behandeling per kwartier: € 15,50
aan-huis toeslag: € 24,00

Privacy

De onderwerpen die u met uw ergotherapeut bespreekt zijn te allen tijde vertrouwelijk en
worden niet met derden besproken. Indien uw ergotherapeut echter van mening is dat het
in uw belang is dat andere hulpverleners (zoals uw huisarts) hiervan op de hoogte zijn, zal hij
dit met u overleggen en u hier vooraf toestemming voor vragen.

Klachtenprocedure

Indien u niet tevreden bent over de hulpverlening van uw behandelend ergotherapeut heeft
u twee mogelijkheden:
1. Het heeft de voorkeur de klacht te bespreken met de desbetreffende therapeut of een
collega-therapeut te bereiken op via het praktijk telefoonnummer 0627843557
2. U kunt gebruik maken van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:
Secretariaat Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
p/a Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD AMERSFOORT
tel.nr.: 033 421 61 89