Vergoeding

Vergoeding

Hand- en Polscentrum Parkstad heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Ergotherapie

Ergotherapie is onderdeel van de basisverzekering en de zorgverzekeraars vergoeden 10 uur per kalenderjaar. Let wel, ergotherapie valt onder het jaarlijkse eigen risico met uitzondering van kinderen tot 18 jaar.Soms kunnen extra uren ergotherapie vergoed worden vanuit de aanvullende verzekeringen; vraag uw zorgverzekeraar hier naar.

vergoeding
vergoeding

Fysiotherapie

Wat u vergoed krijgt aan fysiotherapie is grotendeels afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten. De vergoedingen uit de aanvullende verzekering verschillen per polis en per verzekeraar en kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21ste behandeling de kosten vergoed vanuit de basisverzekering. Fysiotherapie is direct toegankelijk en is zonder verwijsbrief.

Handspalken

Binnen de handtherapie wordt gebruik gemaakt van handspalken als aanvulling op de therapie, een aantal verzekeraars bieden ons de mogelijkheid deze kosten te declareren. Indien dit niet het geval is is er sprake van een eigen bijdrage in de materiaalkosten van de handspalk.
De bij de verzekeraar gedeclareerde handspalken tellen mee voor uw eigen bijdrage (€ 385,- in 2019) en uw evt zelf gekozen eigen risico.
De hierboven beschreven informatie dient als algemene informatie, afhankelijk van uw verzekeraar kunnen hier afwijkingen in zitten. U dient te allen tijde zelf uw polisvoorwaarden te controleren of uw verzekering de behandelingen zal vergoeden.

vergoeding