Disclaimer

 

Disclaimer voor Hand- en Polscentrum Parkstad

Hand- en Polscentrum Parkstad (onderdeel van Ergotherapie Bram Coenen, Kamer van Koophandel: 52016129), verleent u hierbij toegang tot https://www.handenpolscentrumparkstad.nl (“de Website”) en nodigt u uit de inhoud te bekijken.
Hand- en Polscentrum Parkstad behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hand- en Polscentrum Parkstad spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hand- en Polscentrum Parkstad
Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hand- en Polscentrum Parkstad. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hand- en Polscentrum Parkstad nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze diensten liggen bij Hand- en Polscentrum Parkstad.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hand- en Polscentrum Parkstad, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.